ELE Nivell C1

Curs 2023-2024

Classes en grup (d'octubre a juny)

Nivell C1

99 €/mes

45 € de matrícula

Descripció del curs: El curs de nivell C1 et portarà a un nivell de domini avançat de la llengua espanyola. A través d'una àmplia gamma de continguts i activitats, consolidaràs i perfeccionaràs les teves habilitats lingüístiques a un nivell encara més alt. En aquest curs, aprofundiràs en vocabulari i estructures gramaticals avançades, i desenvoluparàs les teves habilitats d'escolta, lectura, escriptura i conversa a un nivell avançat i sofisticat. Aquest curs també inclourà activitats dinàmiques i participatives que et desafiaran, com ara debats, presentacions orals, anàlisi de textos complexos i discussions grupals de temes avançats. Aquestes activitats et permetran practicar l'idioma de manera activa i reforçar les teves habilitats comunicatives en contextos més exigents. Al final del curs, seràs capaç d'expressar idees i arguments amb claredat i precisió, participar en converses fluides i sofisticades, comprendre textos autèntics i redactar textos coherents i altament estructurats. Prepara't per a un aprenentatge desafiador i per assolir un alt nivell de competència en espanyol que et permetrà desenvolupar-te amb confiança en una àmplia varietat de situacions i contextos quotidians i professionals.