ELE nivell A1

Curs 2023-2024

Classes en grup (d'octubre a juny)

Nivell A1

Dimarts i dijous de 9:30 a 11:00 (3h/setmana)

Manual del curs: Aula Internacional Plus 1 (Editorial Difusión)

99€/mes

45€ de matrícula

Descripció del curs:

El curs de nivell A1 té com a objectiu proporcionar-te una base sòlida en la llengua. A través d'una varietat de continguts, aprendràs a comunicar-te en situacions quotidianes, adquiriràs vocabulari i estructures gramaticals bàsiques, i desenvoluparàs les teves habilitats d'escolta, lectura, escriptura i conversa. Aquest curs també incorporarà una varietat d'activitats pràctiques i dinàmiques que t'ajudaran a posar en pràctica el que aprenguis. Treballarem en parelles i en grups petits per fomentar la interacció i l'intercanvi d'idees.  Al final del curs, seràs capaç de presentar-te, descriure persones i objectes, parlar sobre activitats quotidianes, expressar gustos i preferències, i comprendre i participar en converses senzilles.

El nostre enfocament es basa en la participació activa, de manera que tindràs l'oportunitat de practicar constantment el que aprenguis. L'objectiu és que et sentis còmode i confiat en comunicar-te en espanyol en diverses situacions quotidianes.