Metodologia

La nostra metodologia es basa en:

 Sistema d'avaluació transparent. Continguts de qualitat. Professorat excel·lent.

Sistema d'avaluació transparent

Prova de nivell en línia (oral i escrita) Prova d'anglès Prova de francès Prova de castellà Prova d'alemany.

 Avaluació contínua de la competència comunicativa en les seves diferents habilitats: parlar, escriure, comprensió i expresió oral i escrita. 

Avaluacions de mòduls. 

Informes de progrés per als estudiants.

Avaluacions de formació.

Informes mensuals per a RRHH (assistència, notes i facturació).

Continguts de qualitat

Continguts de qualitat Treballem amb Google Classroom per protegir el medi ambient.

 Divisió per nivells seguint les directrius del MCER. 

Centrats en les competències necessàries pel dia a dia, així com en l'entorn laboral: 

Disposem d'un centre de recursos en línia per a poder practicar fora de la classe. 

Els continguts es preparen tenint en compte la retroalimentació i les necessitats dels alumnes.

Professorat excel·lent

El factor humà és clau. Perquè mai s'aprèn millor que amb una persona real, sigui quin sigui el format (presencial, virtual o telefònic). 

Seleccionats per la seva professionalitat. 

Titulats i amb més de 6 anys d'experiència en el sector de l'ensenyament.

Renovació constant de materials i formació contínua.